มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานติดตั้งกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต โดย หจก.อำนวยศิลป์การช่างโครงการ อาคารปฏิบัติการ คณะศิลปกรรม และออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา ใช้แผ่นคอมโพสิต สีขาว KNAUF FR033MT และ แผ่นคอมโพสิตสีทองแดง KNAUF 081MT

a_0443

a_0445

a_0446

a_0451

a_0461

a_0470

a_0481