มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว

 

งานประดับตกแต่งอาคาร อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว ลวดลายสื่อถึงความเป็นอีสาน นั้นก็คือลายขิต

ใช้วัสดุพิเศษที่มีความทันสมัย และทนทาน ทนแดด ทนฝน  Grill 2050RT และ LiteWood

มีการตกแต่งด้านหน้ากันสาดทางเข้าด้วยคอมโพสิต ความคืบหน้าของงาน อยุ่ที่ 80%

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c_1494

พื้นที่โดยรอบของพื้นที่ติดตั้งงาน

16721

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c_2992

2281

2532

dsc08748

dsc08774

dsc08775

dsc08763

dsc08786

ใส่ความเห็น